พีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย กำลังมองหาพันธมิตรองค์กรในการให้ความร่วมมือทางเทคนิค

ความร่วมมือทางเทคนิค

พีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย กำลังมองหาพันธมิตรองค์กร (OEM) ที่มีผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อตามตารางด้านล่าง

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณติดต่อเราพร้อมข้อเสนอของคุณ
แผนก หมวดหมู่ รายละเอียด
การวิจัยและการพัฒนา (R&D) 1 อุปกรณ์อาบน้ำ & การดูแลผิว
 • เทคโนโลยีใหม่ในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ประเภท อิมัลชัน
 • เทคโนโลยีใหม่ด้านสารกันบูดซึ่งสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์การดูแลผิว ทิชชูเปียก และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
 • การพัฒนา & ข้อเสนอวัสดุใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) & แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)
 • การทำวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับผิวทารก
แผ่นซับน้ำนม
 • การพัฒนา & เสนอวัสดุใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) & แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)
การวิจัยและการพัฒนา (R&D) 2 ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก & ซิลิโคน
 • วัสดุเกรดใหม่ (โพลีโพรพิลีน (PP), เอบีเอส (ABS), ซิลิโคน)
 • วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีใหม่ด้านวัสดุ (มีความโปร่งใสสูง, ทนต่ออุณหภูมิสูง, มีความแข็งแรงสูง, ทนต่อสารเคมีสูง ฯลฯ)
 • เทคโนโลยีใหม่ของการฉีด (การฉีดซิลิโคนและพลาสติก 2 สี ฯลฯ)
 • ข้อเสนอในการลดต้นทุน
 • เทคโนโลยีด้านการตกแต่ง
 • วัสดุเกรดใส่อาหารได้ และวัสดุเกรดทางการแพทย์
 • ผู้จำหน่ายสินค้าจากโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
 • ผู้ให้บริการด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีใหม่ด้านเซ็นเซอร์ (อุณหภูมิ, การเคลื่อนไหว, การสื่อสาร)
 • ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผู้จำหน่ายชิ้นส่วนไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟ, เซ็นเซอร์, PCBA, ฯลฯ)