วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของพีเจ้น "Celebrate Babies with All (ยินดีกับทุกเรื่องของลูกน้อย)"

ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของพีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย
"Celebrate Babies with All (ยินดีกับลูกน้อยในแบบที่เขาเป็น)"
เราต้องการให้โลกนี้เป็นมิตรกับทารกมากขึ้นด้วยการให้ความสำคัญต่อทารกอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน
ในฐานะบริษัทที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลสังคมรอบตัวทารกและคุณแม่ในทุกประเทศและภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจ
เราและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขและอิสระ ซึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งความสดใสอันน่าอัศจรรย์
ที่มีอยู่ในทารกทุกคน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้และยินดีกับความหลากหลาย
กิจกรรมเพื่อทารก
ขวดนม & จุกนมคอแคบ (Hosokuchi)

ทารกบางคนเกิดมาพร้อมกับโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมีความผิดปกติทางปาก, เพดานปาก, และขากรรไกร ทำให้ยากต่อการดื่มนมจากอกแม่โดยตรงหรือใช้ขวดนมแบบปกติ

สำหรับในประเทศไทย การเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในทารกสามารถเกิดขึ้นได้ 1 คนจาก 700 คน ดังนั้นเราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ ขวดนมและจุกนมคอแคบ PP 120 มล. (PP BOTTLE 120 ML WITH HOSOKUCHI NIPPLE) สำหรับทารกที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ จุกนมเป็นชนิดหัวฉีด ทารกจึงสามารถดื่มนมแม่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ HOSOKUCHI ของเรา
ขวดนมและจุกนมคอแคบ PP 120 มล.
(PP BOTTLE 120 ML WITH HOSOKUCHI NIPPLE)
ห้องปั๊มนมและเก็บนมในบริษัท

บริษัทของเรามีพนักงานหญิงหลังคลอดจำนวนมากซึ่งต้องการให้นมแก่ทารกแต่ไม่สามารถให้ได้โดยตรงในช่วงเวลาทำงาน

ดังนั้น เราจึงจัดเตรียมห้องปั๊มนมและเก็บนม สำหรับพนักงานหญิงทุกคนเพื่อการปั้มและการเก็บน้ำนมอย่างสะอาดและปลอดภัย

เราหวังว่าเด็กทุกคนจะเติบโตอย่างมีสุขภาพดีด้วยนมแม่
กิจกรรมเพื่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยในโรงเรียน (CSR Safety School)

เราจัดหาบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ ด้านความปลอดภัย เราจึงได้เริ่มทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยในโรงเรียน (CSR safety school) ในค.ศ.2017 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้จัดกิจกรรม CSR นี้เป็นประจำทุกปีที่โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี

ในค.ศ.2019 เราได้ทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 57 คน ของโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ จังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้
  • การฝึกอบรมการประเมิณความเสี่ยง
  • การฝึกอบรมการแยกขยะ
  • การซ้อมอพยพหนีไฟ
  • การใช้ถังดับเพลิง
  • ซ่อมแซมและทาสีโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียน
การบริจาค

เราต้องการให้เด็กพิเศษมีความสุข การสนับสนุนของเราอาจไม่มากนัก แต่เราจะบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียนหรือสถาบันที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ในค.ศ.2018 เราได้ทำการบริจาคผลิตภัณฑ์ของเรา เงิน และไอศกรีมแก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

ในค.ศ.2019 พนักงาน 300 คน ได้เข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษาแก่เด็กตาบอดที่จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
การปลูกป่า

ป่าไม้ช่วยป้องกันภาวะโรคร้อนโดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันน้ำท่วม เราต้องการให้โลกนี้เป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นพร้อมกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ในค.ศ.2019 เราได้เริ่มทำโครงการปลูกป่าที่ "คลองสียัด" ป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในค.ศ.2020 เราทำโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง และมีพนักงาน 30 คน เข้าร่วมในกิจกรรมนี้

ในเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เราได้ปลูกต้นกล้าไปแล้วประมาณ 900 ต้น บนพื้นที่ 6,400 ตร.ม.
การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

เราต้องการให้โลกนี้เป็นมิตรกับเด็กๆ และเพื่อเด็กๆ แล้ว เราจำเป็นต้องมีกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เราจึงได้เข้าร่วมโครงการ "การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร" (CFO) * ของภาคอุตสาหกรรมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามคำแนะนำของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน ค.ศ. 2019 โดยได้รับการตรวจสอบและรับรองผลการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากหน่วยรับรอง "LLOYD'S REGISTER ประเทศไทย" และจากผลการตรวจสอบ ทางบริษัทได้การรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และได้รับการรับรอง CFO ในปี ค.ศ. 2019

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของกิจกรรมทั้งหมดดังต่อไปนี้;
กิจกรรมอื่นๆ
สถานที่ทำงานที่มีความสุข

กระทรวงแรงงานแนะนำบริษัทให้เข้าร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข ทางบริษัท จึงดำเนินการตามแนวคิดนี้

กิจกรรมสำหรับองค์กรแห่งความสุขมี 9 หัวข้อดังต่อไปนี้
1. ร่างกายที่มีความสุข
2. หัวใจที่มีความสุข
3. สังคมที่มีความสุข
4. การผ่อนคลายที่มีความสุข
5. สมองที่มีความสุข
6. จิตวิญญาณที่มีความสุข
7. การเงินที่มีความสุข
8. ครอบครัวที่มีความสุข
9. การทำงานที่มีความสุข

ในค.ศ.2020 เรามุ่งเน้นไปที่หัวข้อร่างกายที่มีความสุขและเริ่มจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพต้านโควิด19 ในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.2020 หลังรัฐบาลประกาศหยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด 19

ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถออกกำลังกายในสถานที่แพร่เชื้อได้ (เช่นโรงยิม ฟิตเนส สระว่ายน้ำ) แต่เราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นเราจึงเตรียมรางวัล (เสื้อวิ่ง) และเริ่มโครงการเดิน-วิ่ง เมื่อพนักงานเดิน-วิ่งครบ 50 กม. จะได้รับรางวัล
มีผู้เข้าร่วม 30 คน และมีผู้ที่วิ่งครบ 50 กม. ทั้งหมด 16 คนจาก 30 คน (53%)