ข้อมูลบริษัทพีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้บริหารบริษัท ประธานบริษัท คุณโนบุยาซึ เอ็นโดะ
ปรัชญาองค์กร "ความรัก"
ความเชื่อ "ความรักเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความรักได้"
ธุรกิจ ผลิตแผ่นซับน้ำนม, ทิชชูเปียก, อุปกรณ์อาบน้ำ & การดูแลผิว, น้ำยาซักผ้า, ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติก & ซิลิโคน, ชิ้นงานประกอบ
http://pigeon.co.th/en/business.php
ปีที่ก่อตั้ง เมษายน ค.ศ. 1996
ทุนจดทะเบียน 144 ล้าน (บาท)
จำนวนพนักงาน 484 คน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2020)
ผู้ถือหุ้น 97.5% : บริษัท พีเจ้น
2.5% : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ที่ดิน & อาคาร ที่ดิน : 45,592 ตารางเมตร
อาคาร : 14,295 ตารางเมตร (โรงงาน 1 : 7,475 ตารางเมตร, โรงงาน 2 : 5,075 ตารางเมตร)
ที่ตั้ง
700/103 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ประเทศไทย 20160
Tel: 038-214-343-44
Fax: 038-214-776
URL : http://pigeon.co.th/en