ข้อความจากผู้บริหารของพีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย

ข้อความจากผู้บริหาร

ความรักของเราที่มีต่อลูกน้อยของคุณและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

พีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1996 โดยเป็นบริษัทย่อยด้านการผลิตของกลุ่มพีเจ้นในประเทศไทย
นับตั้งแต่ก่อตั้ง เราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงให้แก่ทารกและครอบครัวทั่วโลกภายใต้ปรัชญาองค์กรของเรา คือ "ความรัก" และความเชื่อ; "ความรักเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความรักได้"
นอกจากนี้ ระบบการจัดการของเรายังได้รับการรับรอง ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 และเรายังได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในค.ศ. 2020 ซึ่งได้รับอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 19 ปี สำหรับการคุ้มครองพนักงานซึ่งเป็นบุคคลากรคนสำคัญของเรา

เรากำลังดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อช่วยเหลือสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้โลกนี้เป็นมิตรต่อเด็กมากขึ้นตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์เรา "ยินดีกับลูกน้อยในแบบที่เขาเป็น"

สุดท้ายนี้ เราขอให้ทุกท่านช่วยให้การสนับสนุนเราเช่นนี้เรื่อยไป

  • Nobuyasu Endo