การควบคุมคุณภาพของพีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย การรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

การควบคุมคุณภาพ

เราเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่ ค.ศ. 1996

ทารกมีความบอบบางมากและไม่สามารถบอกข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นเราจึงต้องควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งแปลกปลอม เรามีการล้างมือและใส่ชุดคลุมที่ผ่านการทำความสะอาด นอกจากนี้เรายังมีการดึงคิ้วส่วนเกินออกและใส่หมวกคลุมผมก่อนเข้าห้องผลิต เราจะทำการทดสอบวัสดุที่ใช้ก่อนนำมาผลิต, ทดสอบสายการผลิต, และทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย

เราทำงานทุกวันเพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงของทารก

ใบรับรอง