พีเจ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย ยินดีกับลูกน้อยในแบบที่เขาเป็น

Celebrate babies the way they are

  • เราต้องการทำให้โลกนี้เป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นโดยการมุ่งมั่นทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะของทารก

  • ยินดีกับลูกน้อยในแบบที่เขาเป็น

  • ทารกทุกคนเกิดมาพร้อมกับของขวัญอันน่าทึ่ง ซึ่งได้แก่ความสามารถในการเป็นตัวเองอย่างแท้จริง พีเจ้นเชื่อในการรักษาและทะนุถนอมคุณสมบัติที่ทำให้ทารกแต่ละคนเป็นคนพิเศษ จากประสบการณ์อันยาวนานของเราในการดูแลทารกรุ่นต่อรุ่นได้สอนเราว่า ไม่มีแนวทางในการพัฒนาแบบใดที่เหมาะสำหรับทารกทุกคน ทารกแต่ละคนควรได้รับพัฒนาการตามจังหวะของตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่พวกเขาต้องการ เรามุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้, ส่งเสริมความหลากหลาย, และการเปิดโลกทัศน์ เพราะสังคมที่คงสิ่งเหล่านี้ไว้จะทำให้เด็กเติบโตไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์, การมีส่วนร่วม และความเป็นอิสระ

Celebrate babies the way they are

ยินดีกับลูกน้อยในแบบที่เขาเป็น